Træning & Udvikling

Sammenhængende og fokuseret udvikling af medarbejderens kernekompetencer kræver omtanke, prioritering og planlægning. Uanset om du er medarbejder eller leder, så vil behovet for faglig og personlig udvikling altid være altafgørende for din markedsværdi og din virksomheds konkurrenceevne. Incipia arbejder målrettet med din virksomheds kompetenceudvikling, og vi har som overordnet mål at udvikle de rette kompetencer på alle niveauer i organisationen. Vi har specialiseret os i at identificere, prioritere og sikre de helt rette udviklingstiltag for såvel medarbejdere som ledere. Således at alle medarbejdergruppers kompetencetilførelse er i rød tråd med virksomhedens strategi, kultur og markedssituation. Vi arbejder typisk med fokus på:

  • De personlige kompetencer – fx. lederens evne til at lede og medarbejderens evne til at agere 
  • De faglige kompetencer – ledere og medarbejderes faglige udvikling af kerne- og spidskompetencer inden for deres felt (f.eks. salg, finans, marketing eller lign.) 

Sammen med en række eksterne partnere tager vi udgangspunkt i din virksomheds eksisterende kommercielle strategi for at skabe sammenhæng, overblik og udbytte. Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi sammen med vores kunder udvikler deres forretning.