metode | behov

Vi tager altid udgangspunkt i din virksomheds udfordringer og behov. Jeres udfordringer kan være af strategisk, såvel som af ganske praktisk karakter.

Gennem dialog med fx. ledergruppen eller andre centrale medarbejdere, afdækker og afgrænser vi sammen opgavens omfang. Dialogen er direkte og jordnær.

Kilderne til jeres behov kan f.eks. udspringe fra den generelle medarbejdersituation, branchens markedssituation, konkurrentadfærd eller jeres nye ambitiøse salgs- og indtjeningsmål.

Oplever du:

• at der kan være uklare mål, når det gælder virksomhedens HR strategi?

• udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere?

• at vores dygtigste medarbejdere søger videre, eller at vores seniormedarbejdere forlader os for tidligt?

• at din virksomheds bonusprogram er utilstrækkeligt?

• en mangel på udviklings- og karriereplaner

• manglende struktur vedrørende de generelle personaleforhold

Læs mere om næste skridt i processen her identifikation eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle din forretning.