metode | løsning

Med udgangspunkt i identifikationsfasens data, udarbejder og præsenterer vi et forslag til en handlingsorienteret løsningsplan.

Herefter drøftes implementeringen af den endelige løsning i tæt samarbejde med din organisation. Dette sker for at sikre, at din virksomheds primære HR udfordringer imødekommes og efterfølgende er bundet op på jeres overordnede forretningsmål.

Afhængig af ambition og omfang kan den endelige løsning involvere et antal af anbefalede specialister og underleverandører.

Eksempler på rammer for løsninger:

• overordnet HR strategi

• plan for employer branding i din virksomhed

• fornyet job-univers/hjemmeside

• fælles og individuelle kompetenceudviklingsplaner

• talent spotting værktøj

• løn- og bonusmodel

• fornyet seniorpolitik

• MUSamtale værktøj

• ny personalehåndbog

Læs mere om næste skridt i processen her udbytte eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle din forretning.