de personlige kompetencer

De personlige kompetencer er grundliggende de mest vanskelige at ændre. Kompetencerne kan opdeles i tre hovedgrupper:

  • Drive og energi 
  • Sociale faktorer 
  • Konkret arbejdsstil 

Når vi i Incipia arbejder med at løfte og udvikle personlige kompetencer, kan det blandt andet være lederens og medarbejderens evne til at:

  • Tage initiativ 
  • Iværksætte og agere i forandring 
  • Skabe det rette sociale samspil 
  • Arbejde innovativt og kreativt 
  • Være empatisk 
  • Udvise ægte engagement 
  • Sikre kvalitet og processer 

Her kan du også læse om de faglige kompetencer.