de faglige kompetencer

De faglige kompetencer udvikles hele livet og bliver typisk stærkere og stærkere jo længere man som leder eller medarbejder arbejder med sit funktionsområde. Niveauet i de faglige kompetencer er desuden ofte direkte påvirket af personligheden, som skaber fordele eller udviklingsområder, når man bevæger sig ind på nye ansvarsområder. I Incipia opdeler vi oftest de faglige kompetencer i to hovedgrupper:


• Kernekompetencer - de centrale kundskaber
Der er her tale om de kompetencer som er helt centrale og afgørende for at kunne bestride sit job med høj kvalitet og succes. Kernekompetencerne er de kundskaber som man vil forvente at personen rent erfaringsmæssigt besidder eller har gode forudsætninger for at udvikle.


• Spidskompetencer - de sekundære, men vigtige kundskaber
Spidskompetencerne bruges omvendt oftest i særlige situationer, hvor de så til gengæld får en vigtig rolle for det endelige resultat. Spidskompetencerne er altså ikke nødvendigvis kundskaber man bruger hver eneste dag, men vigtige for at nå hele vejen rundt om jobbet, eller som en ekstra kompetence andre kollegaer også kan trække på.

Her kan du også læse om de personlige kompetencer.