Rekruttering | etik & fortrolighed

Etik & fortrolighed
God etik er grundlæggende i en branche der bygger på tillid - både fra vores kunder og kandidater. Her er nogle af de væsentligste punkter:

  • Tavshedspligt: Vi forpligter os til fortrolighed om alle forhold i kundens virksomhed som vi skulle få kendskab til under en opgave. Alt af kunden udleveret materiale opbevares desuden fortroligt.  
  • Kandidatintegritet: Vi deler ikke information eller oplysninger om hverken kandidat eller kunde uden vi har fået partens forudgående godkendelse. Samtidig behandler vi alle persondata jf. Persondataloven og er godkendt af Datatilsynet.  
  • Bedømmelse af kandidater: Kandidaterne skal føle sig værdigt, respekteret og professionelt behandlet. Vi udleverer ikke CV, testresultater eller oplysninger uden forudgående godkendelse fra kandidaten.  
  • Off limit: Vi udelukker konsekvent at søge kandidater i de virksomheder som vi har et samarbejde med i 18 måneder fra seneste samarbejdsopgave.