Filosofi

FILOSOFI

Vi vil så gerne hjælpe dig med at føre strategien ud i livet…


At finde den helt rigtige nye medarbejder eller at forandre virksomhedens forsatte retning, starter og slutter med de rette velmotiverede mennesker - med de rette kompetencer.

VORES KÆPHESTE...

  • at vi udelukkende gør vores absolut bedste
  • at vi reelt ønsker en lang og tæt relation med dig 
  • at vi er operationelle og tager handling temmelig alvorligt 
  • at vi er imødekommende og nysgerrige
  • at vi har en mening og kommunikerer den
  • …og at vi altid vender tilbage…


Vi kommer gerne forbi dig til en snak om, hvordan vi kan hjælpe.

FILOSOFI & KUNDELØFTER

Vores kunder er vidt forskellige. Men fælles for dem alle er, at de er fulde af menneskelige ressourcer, som det handler om at få til at agere, så at de skaber værdi i forretningen.


INCIPIA's filosofi bygger på hovedområderne; Rekruttering, Assessment samt HR Konsulentydelser.


I alle opgaver tager vi udgangspunkt i din virksomhed og tænker i helheder.


I alle opgaver vi udfører, er integritet og etik i centrum. Detaljer fra fortrolige samtaler og interne dokumenter vil blive opbevaret på ordentlig vis og videregives ikke uden opdragsgivers forudgående accept og godkendelse.


… på den anden side. At udvikle en virksomhed og mennesker kræver en vis form for informationsudveksling. Derfor, forventer vi at virksomheden samarbejder på en ærlig, troværdig og konstruktiv måde og giver os et så godt grundlag at arbejde ud fra som muligt.